Thứ 2, ngày 06 tháng 07 năm 2015
Viet NamEnglish
Tin tức

I. Chức danh : Trợ lý Kỹ thuật cho Tổng Giám Đốc kiêm GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ông Tổng Giám Đốc PHAN ANH DŨNG đã ký quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ công ty số  08/QĐ-Cty ngày 04-01-2013 

Bổ nhiệm ông  LÊ PHƯỚC TRUNG - Kỹ sư - Trưởng phòng Kỹ thuật công ty kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh TP. HCM giữ chức vụ Trợ lý Kỹ thuật cho Tổng Giám Đốc kiêm GIÁM ĐỐC Chi nhánh TP. Hồ chí Minh kể từ ngày 04-01-2013

 

II. Chức danh : PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ông Tổng Giám Đốc PHAN ANH DŨNG đã ký quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ công ty số  09/QĐ-Cty ngày 04-01-2013 

Bổ nhiệm ông TRẦN VIẾT NGHĨA  - Kỹ sư - Trưởng phòng Công trình Công ty giữ chức vụ  PHÓ GIÁM ĐỐC Chi nhánh TP. Hồ chí Minh kể từ ngày 04-01-2013

 

III. Chức danh : TRƯỞNG PHÒNG THỊ TRƯỜNG CÔNG TY

Ông Tổng Giám Đốc PHAN ANH DŨNG đã ký quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ công ty số  07/QĐ-Cty ngày 04-01-2013 

Bổ nhiệm ông NGUYỄN ĐỨC THANH HÙNG  - Kỹ sư - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty giữ chức vụ  TRƯỞNG PHÒNG THỊ TRƯỜNG CÔNG TY kể từ ngày 04-01-2013

Công trình
Công trình đã thi công
Công trình đang thi công
Công trình sắp thực hiện
tiện ích
tìm kiếm
CTY CP THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG
 alt

Nội dung công việc:     Cung cấp và lắp đặt                                                              Hệ thống lạnh trung tâm

                         cho NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

                               TRƯỜNG GIANG - SA ĐÉC.

 

Chủ đầu tư:   CTY CP THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG  (Đồng Tháp)

Gía trị hợp đồng:                  629.333 USD
Thời gian thực hiện:               Năm 2007


 

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Seatecco © 2009-2012.   Phát triển bởi: Công ty thiết kế web đà nẵng - WebsitePlaza
174 Trưng Nữ Vương, Tp.Đà Nẵng * Điện thoại: +84 511.3826862-3823745-3616127 * Fax: 84 511.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com